top of page

Sosyal Mucit Kitap Projesi

"Günümüze Bir Bakış"

Sosyal Mucit olarak aşağıda yer alan konularda ve yazım kurallarına göre hazırlanmış çalışmaları bekliyoruz. İlgilenenler 30 Ocak 2020 tarihine kadar çalışmalarını gönderebilirler. 

Kitabın Kapsamı

Proje kapsamında hazırlanacak olan kitap çalışmamız deneyimlerinize, gözlemlerinize ve araştırmalarınıza dayanarak "Problem ne?", "Neden önemli?" ve "Çözüm önerim" hususlarını da kapsayacak şekilde sosyal problemleri ele aldığınız kitap bölümü hazırlamanızı beklemektedir. 

Kitabın Şekil Şartları 

Proje kapsamında hazırlayacağınız kitap bölümlerinin 3000- 5000 kelime aralığında olması beklenmektedir. İçerik, Times New Roman, 1.5 satır aralığı, sayfa boşluğu tüm köşelerden 2.5 cm ve paragraflar arası boşluk 10 NK olarak hazırlanması beklenmektedir. 

Kitap bölümünüzün bir başlığı olmalı ve metninize başlamadan önce metni özetleyecek "Problem ne?", "Neden önemli?" ve "Çözüm önerim" hususlarını kapsayıcı bir özet yazmanız beklenmektedir. 

 

Örneğin; 

 

BAŞLIK 

 

Yazar Adı ve Soyadı

 

Özet

 

Problem ne?            :

Neden Önemli?       :

Çözüm Önerim        :

 

 

1. Giriş

2. Ana Metin

3. Sonuç

4. Referanslar 

Kitap bölümü gönderimleri için son tarih 30 Ocak 2020 tarihidir. İstenilen kitap bölümü sayısına ulaşıldığından son tarihin gelmesi beklenmeden sürece başlanacaktır. 

Kitap bölümü ile katkı sunan yazarlarımız tüm yayın haklarını Sosyal Mucit'e devretmiş olurlar ve düşüncelerinden yazarların kendisi sorumludur. Kitap basıldıktan sonra her yazara 1 adet kitap gönderilecektir. 

Kitap bölümlerinizi sosyalmucit@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz. 

bottom of page